Logistiikan toimihenkilöt

Orpon-Purran hallituksen leikkauslista

 
22.11.2023

Työehtojen heikennykset

* Ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä ei saa palkkaa
* Vuorotteluvapaa lakkautetaan
*Työntekijän irtisanomiseen riittää ”asiallinen syy”
*Työlainsäädännöstä halutaan poiketa sopimalla työpaikoilla heikommin ilman
luottamusmiestä
*Vuoden määräaikainen työsopimus ei vaadi erityistä perustetta
*Työriitojen ratkomista hankaloitetaan rajoittamalla valtakunnansovittelijan
mahdollisuuksia
*Lomautuksen varoaikaa lyhennetään
*Takaisinottovelvoite ei enää koske alle 50 henkilön yrityksiä

-------------------------------------

Lakko-oikeuden rajoitukset

* Oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin rajoitetaan
* Lakkoon osallistuneelle työntekijälle 200 euron sakko, jos lakko todetaan laittomaksi
* Lakkosakkoja korotetaan roimasti

--------------------------------------

Sosiaaliturvan leikkaukset

* Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan
* Ansiopäivärahaa leikataan jo kahden kuukauden jälkeen
* Työttömyysturvan omavastuuaikaa pidennetään
* Palkkatuettu työ ei kerrytä ansiopäivärahan työssäoloehtoa
* Ansiopäivärahan saamiseen tarvittavaa työssäoloaikaa pidennetään
* Työttömyysturvan työssäoloehto euroistetaan
* Asumistukea leikataan
* Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden saamisen
jaksotusajalta
* Toimeentulotuen saamista vaikeutetaan
* Työttömyysturvan ja asumistuen työssäkäyntiin liittyvät suojaosat poistetaan
* Aikuiskoulutustuki lakkautetaan
* Ikääntyvien työttömien turvaa heikennetään
Orpon-Purran hallituksen leikkauslista
Työehtojen heikennykset
Lakko-oikeuden rajoitukset
Sosiaaliturvan leikkaukset
Poistetaan ensimmäisen 16 arkipäivän ajalta korotettuna maksettava vanhempainraha *)
*) Hallitus ilmoitti 19.9.2023 budjettiriihen yhteydessä etsivänsä tilalle korvaavia toimia


« Takaisin

Liity sähköisesti jäseneksi
 
Etusivu  |  Yhdistys  |  Jäsenyys  |  Edunvalvonta  |  Toiminta  |  Mökki  |  Ota yhteyttä  |  40 vuotta   |  Sivukartta
 
Logistiikan toimihenkilöt

Logistiikan toimihenkilöt ry

Ratavartijankatu 2 B

00520 Helsinki

puh 09 613 231
fax 09 6132 3202

ilmoitukset ja palaute osoitteeseen
logistiikan.toimihenkilot(at)erto.fi

Logistiikantoimihenkilöt Instagramissa

Erto