Logistiikan toimihenkilöt
Edunvalvonta

Edunvalvonta

 

 

Logistiikan toimihenkilöt ry neuvottelee yhdessä toimihenkilöliitto ERTO:n kanssa kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöille työehtosopimukset. Työehtosopimuksella mm. määritetään palkkaperusteet ja työntekijälle maksettavan palkan vähimmäistaso.

Yhdistyksellä on noin 200 henkilöstönedustajaa alan yrityksissä valvomassa työehtosopimuksen määräysten noudattamista.

 

Yhteiskunnallinen edunvalvonta

Jäsenten etujen valvonta edellyttää myös vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla.

Logistiikan toimihenkilöt pyrkii vaikuttamaan mm. valtion poliittisiin linjauksiin sekä lainsäädäntöön toimimalla aktiivisesti paikallisella tasolla 12 paikallistoimikunnalla sekä osallistumalla ERTO:n aluetoimintaan. Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikutetaan myös keskusjärjestö STTK:n kautta.

 

Kansainvälinen edunvalvonta

Kansainvälistymisen lisääntymisen ja erityisesti Euroopan unionin jäsenyyden myötä kansainväliset asiat ovat tulleet jokapäiväisiksi ammattiliiton ja myös luottamusmiesten kysymyksiksi.

Keskeisimpiä asioita on edunvalvonta eli lakien ja sopimusten valmistelu Euroopan unionissa, eurooppalaiset yritysneuvostot (EWC) toiminta nähdään tärkeäksi.

Eurooppalaisen sosiaalisen mallin vahvistaminen on tärkeää erityisesti unionin laajentuessa ja uusien mahdollisuuksien avautuessa yhteismarkkinoilla. Työvoiman vapaan liikkumisen myötä työehtojen valvontaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

 

Olemme ERTOn kautta mukana Kuljetusalan Ammattiliittojen Federationissa (KAF), joka muodostaa osan kansainvälistä edunvalvontaa. Sen piirissä valmistellaan mahdolliset yhteiset kannanotot ja tavoitteet kansainvälisten järjestöjen kokouksia varten.

 

Pohjoismaisella tasolla olemme mukana Pohjoismaisessa Kuljetustyöntekijäin Federaatiossa (Nordiska Transportarbetar Federationen, NTF).

 

Euroopan tasolla olemme mukana Euroopan Kuljetustyöntekijäin Federaatiossa ( European Transport Workers´ Federation, ETF)

 

Osallistumme myös Kansainvälisen kuljetustyöntekijäin Federaation ( International Transport Workers´ Federation, ITF) toimintaan.

 

Käytännön toiminta kansainvälisissä järjestöissä tapahtuu siten, että liiton ja yhdistyksen edustajat osallistuvat eri järjestöjen jaostojen toimintaan. Jaostot ovat kunkin järjestön valmisteluelimiä, joiden toiminta on käytännössä tärkein osa KV-järjestöjen toimintaa.

Liity sähköisesti jäseneksi
 
Etusivu  |  Yhdistys  |  Jäsenyys  |  Edunvalvonta  |  Toiminta  |  Mökki  |  Ota yhteyttä  |  40 vuotta   |  Sivukartta
 
Logistiikan toimihenkilöt

Logistiikan toimihenkilöt ry

Ratavartijankatu 2 B

00520 Helsinki

puh 09 613 231
fax 09 6132 3202

ilmoitukset ja palaute osoitteeseen
logistiikan.toimihenkilot(at)erto.fi

Logistiikantoimihenkilöt Instagramissa

Erto