Logistiikan toimihenkilöt
Luottamusmies

Luottamusmies

 

 

Luottamusmies on ammattiliiton ja siihen kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla. 

Luottamusmiehen tehtäviä on muun muassa:

  • valvoa työlainsäädännön ja työehtosopimuksen sekä muiden työnantajan ja työntekijöiden välisten sopimusten noudattamista työpaikalla.
  • edustaa työntekijöitä yhteistoimintaneuvotteluissa ja työpaikkakohtaisessa paikallisessa sopimisessa.
  • tiedottaa jäsenille ammattiliiton toiminnasta ja hoitaa ammattiliiton jäsenhankintaa.

Luottamusmieheksi voidaan valita sellainen työpaikan työntekijä, joka on ERTOn jäsen ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Määräaikaa perehtyneisyyden osoittamiseksi ei ole, mutta esim. koeajalla olevaa ei ole syytä valita luottamusmieheksi.

Luottamusmiesten asema perustuu työntekijä- ja työnantajajärjestöjen keskinäisiin sopimuksiin. Mm. yhteistoimintalaissa luottamusmies nimetään kuitenkin työntekijöiden edustajana.

Koska luottamusmies edustustehtävänsä takia on usein vaarassa joutua työnantajan painostuksen tai syrjinnän kohteeksi, on luottamusmiehellä myös lakisääteisesti parempi irtisanomissuoja.

Luottamusmiehet on usein osittain tai kokonaan vapautettu normaaleista työtehtävistään luottamustoimen hoitoon.

Luottamusmiehellä on yleensä myös työehtosopimukseen perustuvat oikeudet saada työntekijöiden asemaan liittyvää tietoa ja käyttää työpaikan tiloja, puhelimia, kopiokoneita ym. tehtäviensä hoidossa.

Mikäli saman työnantajan palveluksessa on esimerkiksi eri osastoilla tai toimipisteissä useita luottamusmiehiä, valitaan myös pääluottamusmies joka edustaa kaikkia työntekijöitä.

 

Liitto tukee luottamusmiestä hänen työssään mm. erilaisilla koulutuksilla,

luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille on myös olemassa oma hed-intra jota kautta

henkilöstön edustajat voivat saada erilaista materiaalia, olla yhteydessä toisiinsa ja liittoon.

 

Lisätietoa henkilöstö edustajan tehtävistä ja valintaohjeet löydät osoitteesta www.Hedit.fi

Liity sähköisesti jäseneksi
 
Etusivu  |  Yhdistys  |  Jäsenyys  |  Edunvalvonta  |  Toiminta  |  Mökki  |  Ota yhteyttä  |  40 vuotta   |  Sivukartta
 
Logistiikan toimihenkilöt

Logistiikan toimihenkilöt ry

Ratavartijankatu 2 B

00520 Helsinki

puh 09 613 231
fax 09 6132 3202

ilmoitukset ja palaute osoitteeseen
logistiikan.toimihenkilot(at)erto.fi

Logistiikantoimihenkilöt Instagramissa

Erto