Logistiikan toimihenkilöt
Luottamusmiesvaalit

Luottamusmiesvaalit

 

Luottamusmiehen valinta

Tämä ohjeistus on tarkoitettu avuksi työpaikoille, joissa ei ole ennestään luottamusmiesjärjestelmää.

 

Valintaa ohjaavat sopimukset, määräykset ja lait

Luottamusmiehen valinta, asema ja tehtävät perustuvat työnantaja- ja työntekijäliittojen välisiin luottamusmiessopimuksiin. Sopimukset löytyvät alojen työehtosopimuksista ja niistä saa lisätietoa liitosta.

 

Valitaan luottamusmies

Kun päätös luottamusmiehen valinnasta työpaikalla on tehty, on huomioitava seuraavat asiat:

Luottamusmiehen tulee olla liiton jäsen ja työpaikan työehtosopimusalan työntekijä.

Itse valinnan toimittamisessa on tärkeää, että kaikilla toimihenkilöillä on tieto siitä, että työpaikalle valitaan luottamusmies, jokaisella tulee olla mahdollisuus asettua ehdokkaaksi ja osallistua itse valintaan.

 

Ehdokkaat ja valinnan järjestäminen

Samalla kun ilmoitetaan järjestettävästä valintakokouksesta tai vaaleista, tulee myös ilmoittaa, miten luottamusmiesehdokkaat ilmoitetaan ja mihin ilmoitukset palautetaan. Ehdokkaat asettaa työpaikan henkilöstö. Ehdokkaaksi asettuvalta tulee olla suostumus, josta ilmenee, mihin tehtävään henkilöä ehdotetaan.

Mikäli ehdokkaita on nimetty johonkin tehtävään vain yksi, vahvistetaan hänen valintansa. Mikäli ehdokkaita on useampia, voidaan vaali suorittaa heti, mikäli paikalla ovat kaikki äänestämään oikeutetut henkilöt. Erillinen vaali järjestetään, jotta kaikki voivat osallistua valintaan.

 

Vaalit

Vaalien järjestelyistä huolehtii valintakokouksessa päätetty vaalitoimikunta. Vaalit järjestetään suljettuna lippuäänestyksenä.

 

Valinnan tulos

Valinnasta tehdään pöytäkirja, joka toimitetaan työntekijöiden nähtäväksi ja työnantajalle. Ilmoituslomake toimitetaan liittoon.

 

Lisätietoja ja valmiita kaavakkeita

Lisätietoja luottamusmiehen valinnasta saat tästä tai ottamalla puhelimitse yhteyttä liittoon.

 
Etusivu  |  Yhdistys  |  Jäsenyys  |  Edunvalvonta  |  Toiminta  |  Mökki  |  Ota yhteyttä  |  40 vuotta   |  Sivukartta
 
Logistiikan toimihenkilöt

Logistiikan toimihenkilöt ry

Ratavartijankatu 2 B

00520 Helsinki

puh 09 613 231
fax 09 6132 3202

ilmoitukset ja palaute osoitteeseen
logistiikan.toimihenkilot(at)erto.fi

Logistiikantoimihenkilöt Instagramissa

Erto