Logistiikan toimihenkilöt
Työehtosopimukset

Työehtosopimukset

 

 

Työehtosopimus eli TES on toimihenkilöitä edustavan järjestön ja työnantajia edustavan järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista ylityökorvauksineen, työajoista, lomista ja muista työsuhteen ehdoista.

 

Sitova vai yleissitova työehtosopimus 

Työehtosopimukset voivat olla joko normaalisitovia tai yleissitovia.

Normaalisitovat työehtosopimukset velvoittavat niitä osapuolia, jotka ovat sopimuksen allekirjoittaneet, tai jotka kuuluvat järjestöön, joka on solminut työehtosopimuksen.

Työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymättömän työnantajan on noudatettava niitä määräyksiä, joista on sovittu valtakunnallisessa, asianomaista alaa edustavassa työehtosopimuksessa.

Työehtosopimukset ovat pakottavia, eikä työsopimuksissa voida sopia niitä huonommista ehdoista työntekijän kannalta, ellei tällaista oikeutta nimenomaisesti työehtosopimuksessa mainita. Työehtosopimusten katsotaankin turvaavan työmarkkinaosapuolten tasavertaisen aseman.

 

Työehtosopimukset turvana 

Logistiikan toimihenkilöt ry neuvottelee yhdessä toimihenkilöliitto ERTO:n kanssa edustamilleen kahdelle sopimusalalle työehtosopimukset. Työehtosopimuksissa mm. määritetään palkkaperusteet ja toimihenkilölle maksettavan palkan vähimmäistaso.

Esimerkiksi huolitsijan palkka tai ajojärjestelijän palkka löytyvät näistä työehtosopimuksista.

Työehtosopimuksen toteuttamista ja sen soveltamista valvovat työpaikoilla henkilöstönedustajat (HED:t) eli luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Kuljetus- ja huolinta-alalla työskenteleville toimihenkilöille on kaksi valtakunnallista yleissitovaa työehtosopimusta.

Kuljetuksen työehtosopimus koskee kotimaan kuljetusyritysten toimihenkilöitä, ja huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus kansainvälisiä kuljetuksia hoitavien yritysten ja huolintaliikkeiden toimihenkilöitä.


Osoitteesta www.finlex.fi löytyy yleissitovia työehtosopimuksia kaikilta aloilta, sekä joitakin keskusjärjestösopimuksia. Valitettavasti ei näitä, jotka ovat osana huolinnan työehtosopimusta: Yleissopimus (16.3.1989) Työpaikkaruokailusopimus (12.2.1976) Yhteistoimintasopimukset (1.3.1990) Tilastoyhteistyösopimus (21.5.1981)

Liity sähköisesti jäseneksi
 
Etusivu  |  Yhdistys  |  Jäsenyys  |  Edunvalvonta  |  Toiminta  |  Mökki  |  Ota yhteyttä  |  40 vuotta   |  Sivukartta
 
Logistiikan toimihenkilöt

Logistiikan toimihenkilöt ry

Ratavartijankatu 2 B

00520 Helsinki

puh 09 613 231
fax 09 6132 3202

ilmoitukset ja palaute osoitteeseen
logistiikan.toimihenkilot(at)erto.fi

Logistiikantoimihenkilöt Instagramissa

Erto