Logistiikan toimihenkilöt
Työsuojelu

Työsuojelu

 

 

Työsuojelu on osa edunvalvontaa.

 

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työnantaja vastaa kaikesta työpaikan työsuojelusta.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Työnantajan kuuluu perehdyttää työntekijänsä työpaikan oloihin ja oikeisiin työmenetelmiin sekä turvallisuusmääräyksiin. Työntekijän puolestaan on noudatettava määräyksiä ja ilmoitettava havaitsemistaan puutteista esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle.

 

Työsuojelun yhteistoiminta

Työnantaja nimeää työpaikan työsuojelun yhteistoimintaa varten työsuojelupäällikön, ellei hän itse toimi tässä tehtävässä. Työntekijät voivat valita työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua omiksi edustajikseen työnantajaan ja työsuojeluviranomaisiin päin. Valtuutettu on valittava, jos työpaikalla on vähintään 10 työntekijää.

Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla työntekijöillä on oikeus valita oma työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua sekä jäsenet ja varajäsenet työsuojelu­toimikuntaan tai vastaavaan yhteistoimintaelimeen.

Työsuojeluvaltuutettu toimii henkilöstönedustajana (HED) kaikissa työntekijän / toimihenkilön turvallisuuteen ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Työpaikoilla joissa ei ole valittu luottamusmiestä, työsuojeluvaltuutettu voi edustaa henkilöstöä neuvoteltaessa työnantajan kanssa työehtoasioista.

Vähintään 20 työntekijän työpaikoille valitaan työnantajan, työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajista työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen. Työsuojeluvaltuutetulla on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja

Työsuojeluvaltuutetulla on sama irtisanomissuoja kuin luottamusmiehellä.

Irtisanomissuojasta on kirjattu tarkemmin kahdessa laissa: laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteystoiminnasta 5 luku 37§ sekä työsopimuslaki 7 luku 10§ 

Lisätietoja saat ERTO:n työsuhdeoppaasta tai aluehallintoviraston sivuilta.

Liity sähköisesti jäseneksi
 
Etusivu  |  Yhdistys  |  Jäsenyys  |  Edunvalvonta  |  Toiminta  |  Mökki  |  Ota yhteyttä  |  40 vuotta   |  Sivukartta
 
Logistiikan toimihenkilöt

Logistiikan toimihenkilöt ry

Ratavartijankatu 2 B

00520 Helsinki

puh 09 613 231
fax 09 6132 3202

ilmoitukset ja palaute osoitteeseen
logistiikan.toimihenkilot(at)erto.fi

Logistiikantoimihenkilöt Instagramissa

Erto