Logistiikan toimihenkilöt
Työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaalit

 

 

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut on valittava toimihenkilöiden järjestämällä vaalilla toimikaudeksi, jonka pituus on kaksi kalenterivuotta.

Vaalin ajasta ja paikasta on sovittava etukäteen työnantajan kanssa. Vaali on järjestettävä siten, että työpaikan kaikki toimihenkilöt voivat siihen osallistua ja, että se ei aiheuta tarpeetonta haittaa työpaikan toiminnalle.

Vaalin järjestämistä varten työnantajan on annettava luettelo työpaikan toimihenkilöistä ja luovutettava maksutta toimihenkilöiden käyttöön hallinnassaan olevia tiloja.

Työnantaja ei saa estää tai vaikeuttaa vaalin järjestämistä.

 

Vaalin järjestäminen (ohjeellinen ohje)

 

  • Päätös valita oma työsuojeluvaltuutettu
  • Vaalitoimikunnan perustaminen (vähintään kolme henkilöä.)
  • Ilmoitus työnantajalle ja vaalipaikasta / ajankohdasta sopiminen
  • Vaaleista ilmoittaminen ja ehdokasasettelu (vaaliajankohta on tiedotettava toimihenkilöille 14 vrk ennen vaaleja, ehdokasasettelu päättyy 7 vrk ennen vaaleja. (Malli ehdokasasettelusta tulostettavissa tästä.)
  • Ehdokasasettelulista poistetaan ja päätetään pidetäänkö vaalit (vaaleja ei tarvitse järjestää jos ehdokkaita on kuhunkin tehtävään vain yksi.)
  • Vaalit järjestetään suljettuna lippuäänestyksenä. (vaaliuurna on oltava tyhjä, lukittu ja sinetöity, ensimmäinen äänestäjä varmentaa, että uurna on tyhjä äänestyksen alkaessa. Malli äänestyslipusta on ladattavissa tästä.)
  • Äänestysajan päätyttyä vaalitoimikunta avaa uurnan, laskee äänestystuloksen sekä tekee vaalista pöytäkirjan ja vahvistaa sen nimikirjoituksillaan.  Eniten ääniä saanut valitaan työsuojeluvaltuutetuksi. Vaalitoimikunta ratkaisee äänestyslipun hyväksymisen.
  • Vaalipöytäkirja asetetaan työpaikalle nähtäväksi ja siitä toimitetaan jäljennös työnantajalle ja liittoon. (Malli vaalipöytäkirjasta on ladattavissa tästä.)

 

Liitto tukee työsuojeluvaltuutettuja heidän työssään mm. koulutuksilla.

Työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille on olemassa oma hed-intra jota kautta

henkilöstönedustajat voivat hankkia erilaista materiaalia ja olla yhteydessä toisiinsa / liittoon.

 

Lisätietoa henkilöstö edustajan tehtävistä ja valintaohjeet löydät osoitteesta www.Hedit.fi

 

 
Etusivu  |  Yhdistys  |  Jäsenyys  |  Edunvalvonta  |  Toiminta  |  Mökki  |  Ota yhteyttä  |  40 vuotta   |  Sivukartta
 
Logistiikan toimihenkilöt

Logistiikan toimihenkilöt ry

Ratavartijankatu 2 B

00520 Helsinki

puh 09 613 231
fax 09 6132 3202

ilmoitukset ja palaute osoitteeseen
logistiikan.toimihenkilot(at)erto.fi

Logistiikantoimihenkilöt Instagramissa

Erto