Logistiikan toimihenkilöt
Tietoa meistä

Tietoa meistä

 

 

Logistiikan toimihenkilöt ry toimii autoliikenne- ja huolinta-aloilla työskentelevien toimihenkilöiden edunvalvojana. n. 2400 jäsenellään se on alansa suurin toimihenkilöjärjestö..

Logistiikan toimihenkilöt ry on yksi Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenyhdistyksistä.

Työskentelemme mm. ajojärjestelijöinä ja konttoritoimihenkilöinä huolinta- ja kuljetusliikkeissä sekä kuriiri- ja lähettipalveluissa, varustamoissa, linja-autoliikkeissä sekä taksikeskuksissa.

Arvomme ovat: jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus, asiantuntemus ja edistyksellisyys.

Yhdistyksen säännöt voit ladata tästä.

 

Mitä teemme.

Logistiikan toimihenkilöt ry on huippuedunvalvoja, joka toiminnassaan huomioi jäsentensä yksilölliset tarpeet ja pystyy ennakkoluulottomasti kehittymään toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti.

Yhdistys tarjoaa jäsenelleen sellaisia palveluita, että jäsen kokee saavansa meiltä mahdollisimman hyvän katteen jäsenmaksulleen. Yhdistyksen jäsenistä 61% on naisia ja jäsenten keski-ikä on 46,5 vuotta (2020).

Logistiikan toimihenkilöiden ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanosta vastaa hallitus. Jäsenkokous kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Jäsenkokous päättää talousarviosta ja tilinpäätöksestä. Se myös valitsee puheenjohtajan ja hallituksen. Päätökset toimeenpanee hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6-12 jäsentä.

Päätöksiä valmistelevat hallituksen asettamat valiokunnat.

Yhdistyksellä ei ole palkattua henkilökuntaa, yhdistyksen hallinto koostuu logistiikka alojen yrityksissä työskentelevistä toimihenkilöistä. Lakimies ja järjestöasiantuntija palvelut saadaan liitosta.

 

Historia lyhyesti.

Yhdistyksen historia alkaa jo vuodesta 1969; liiton, silloin Yleinen Toimihenkilöliitto (YTL), perustamisajankohdasta. Huolintaliikkeiden toimihenkilöt perustivat tuolloin Laivausalan toimihenkilöt – Tjänstemännen inom Skeppningsbranschen ry  (LAT-TIS) nimisen yhdistyksen.

Yhdistyksen jäsenet olivat huolitsijoita ja laivanvarustamoiden toimihenkilöitä ja tekemisissä ennen kaikkea kansainvälisen liikenteen kanssa. Järjestäytyminen oli tehokkainta satamakaupungeissa, kuten Kotkassa, Helsingissä ja Turussa.

Vaikka järjestäytymistä luonnehdittiin vielä 1970-luvun puolivälissä ”luvattoman alhaiseksi”, LAT-TIS oli tuolloin liiton suurin jäsenyhdistys.

Vuonna 1972 YTL:oon liittyi toinenkin kuljetusalan toimihenkilöiden yhdistys, Ammattiliikenteen toimihenkilöt ry eli (ALT), jonka jäseniksi liittyi esimerkiksi kuorma-autoliikenteen ajojärjestelijöitä ja linja-autoasemien virkailijoita.

ALT:n jäsenet työskentelivät kotimaanliikenteen yrityksissä hoitaen sekä rahti- että matkustajaliikennettä ja esimerkiksi taksinvälitystä. Pieni YTL oli 1970-luvulla Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liiton(STL) ohella ainoa TVK:n (Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto) jäsenjärjestö, joka neuvotteli työehtosopimuksista STK:n (Suomen Työnantajain Keskusliitto) kanssa.

LAT-TIS:n ja ALT:n toimintakentät sivusivat toisiaan ja olivat osin jopa päällekkäiset, ja järjestöt päättivätkin yhdistää voimansa. Molemmat yhdistykset lakkautettiin lokakuussa 1977, ja niiden tilalle perustettiin uusi yhdistys, Kuljetus- ja Huolinta-alan Toimihenkilöt (KHT).

KHT oli 1980- ja 1990-luvuilla liiton suurin jäsenyhdistys. Se pystyi 1980-luvulla menestyksekkääseen edunvalvontaan. Sekä kuljetuksen että huolinnan aloille saatiin pitkät työehtosopimukset, jotka paransivat palkkoja ja muita työehtoja merkittävästi. Lama ja varsinkin Suomen liittyminen EU:hun koettelivat varsinkin huolinta-alaa, jolta katosi runsaasti työpaikkoja. 2000-luvun alussa ensin ET, sitten ATK-T kasvoivat jäsenmääriltään suuremmaksi kuin KHT, joka on kuitenkin säilyttänyt asemansa voimakkaana järjestönä.

Yhdistys muutti keväällä 2007 nimensä Logistiikan toimihenkilöt ry:ksi.

Yhdistyksen päivittyvän historiikin saat ladattua tästä.

 

Liity sähköisesti jäseneksi
 
Etusivu  |  Yhdistys  |  Jäsenyys  |  Edunvalvonta  |  Toiminta  |  Mökki  |  Ota yhteyttä  |  40 vuotta   |  Sivukartta
 
Logistiikan toimihenkilöt

Logistiikan toimihenkilöt ry

Ratavartijankatu 2 B

00520 Helsinki

puh 09 613 231
fax 09 6132 3202

ilmoitukset ja palaute osoitteeseen
logistiikan.toimihenkilot(at)erto.fi

Logistiikantoimihenkilöt Instagramissa

Erto