Tietosuojailmoitus

Tämä on Logistiikan toimihenkilöt ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Tämä seloste käsittelee logistiikantoimihenkilot.fi sivustoa, jäsenrekisterille löytyy oma tietosuojaseloste.

Laadittu 15.4.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Logistiikan toimihenkilöt ry
Ratavartijankatu 2 A
00520 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marko Nurmi

3. Rekisterin nimi

Logistiikan toimihenkilöt ry:n sivuston rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilön tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:  

  • Asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakasyhteydenpito

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:  

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoitetiedot

6. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään Logistiikan toimihenkilöt ry:n järjestelmissä sähköisessä muodossa.   

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään. Tämän lisäksi voimme saada tietoa seuraavista lähteistä:

  • Käyttäjältä itseltään verkkopalvelussa olevienn lomakkeiden kautta.
  • Kävijältä itseltään, kun hän vierailee sivustolla (katso kohdasta 11. tarkempi kuvaus)
  • Sivusto sisältää kolmansien osapuolten (kumppanuuksien) evästeitä, jotka ovat mittaus- ja seurantapalveluiden vuoksi sivustolla. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla. Evästeet keräävät pääasiassa teknistä tietoa. Evästeiden käytöstä sivustolla on erillinen maininta, joka on käyttäjän hyväksyttävissä.

Saat tarkempaa tietoja evästeistä evästekäytännöstämme.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  • Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
  • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pois lukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana käytettäviin palveluihin.

11. Kävijäseuranta

Seuraamme verkkosivujen kävijämäärää Google Analyticsin avulla.

Google Analytics
Googlen seurantapalvelu käyttää toimiakseen evästeitä. Seurantaa ei tapahdu, ennen kuin vierailija sallii kolmannen osapuolen evästeiden käyttämisen.

Saat tarkempaa tietoja Analyticsin käytöstä evästekäytännöstämme.