Työehtosopimukset

Työehtosopimus eli TES on toimihenkilöitä edustavan järjestön ja työnantajia edustavan järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista ylityökorvauksineen, työajoista, lomista ja muista työsuhteen ehdoista.

Mikä työehtosopimus on?

Miksi työehtosopimusta tarvitaan?

Miten työehtosopimuksesta neuvotellaan?

Mikä palkkasuositus on?

Miten alalleni saadaan työehtosopimus?

Mikä työehtosuositus on?